Біржа здійснює збір, обробку статистичної інформації та її аналіз. Систематично розраховує котирування біржових товарів, які з високою точністю відображають реальний стан ринку і дають можливість учасникам біржової торгівлі більш впевнено орієнтуватися на біржовому і позабіржовому ринках. Біржа зберігає в собі величезні масиви статистичної інформації, що формується і поповнюється в процесі біржової торгівлі з метою:

  • Довідково-інформаційне забезпечення учасників біржової торгівлі;
  • Забезпечення добросовісної конкуренції;
  • Дотримання принципів публічності, прозорості, конкурентності, рівних умов для всіх учасників ринку.
Останні Новини