Загальна Інформація

У сучасних ринкових умовах біржовий механізм має перевагу перед іншими формами торгівлі і є найбільш ефективним за рахунок високої концентрації пропозиції, рівнодоступності товарів для всіх учасників ринку, відкритості торговельних операцій і їх гласності. В умовах вільної конкуренції на біржових торгах на основі реального попиту і пропозиції досягається справедлива ціна на товари.

Основне призначення Біржі комплексна автоматизація всіх необхідних операцій на торгових майданчиках товарної біржі на базі використання сучасних інформаційних технологій, спрощення торгово-закупівельних операцій і скорочування терміну їх проведення.

Діяльність біржі спрямована:

  • На побудову торгового механізму, що реалізує максимально прозору систему укладання угод на принципах вільного ціноутворення і вільних торгів за встановленими правилами;
  • На формування сприятливого конкурентного середовища для покупців і продавців;
  • На розширення співпраці з біржовими структурами в рамках міжнародних асоціацій, спілок та об'єднань.

З метою:

  • Підвищення ступеня передбачуваності й керованості ринку утилізації відходів;
  • Введення в практику нових діючих інструментів торгівлі;
  • Котирування цін біржових товарів і створення достовірних джерел інформації про становище на ринку.