Можливості

Програмний продукт "Електронна Торгівельна Система Українська Біржа Відходів" забезпечує проведення спеціалізованих біржових торгів у сфері поводження з відходами, звідповідним документальним супроводом. Програмний продукт ЕТС дозволяє утворювачамвідходів вирішити проблеми, які раніше здавалися нерозв'язними – можливість отриматипослуги саме в момент виникнення потреби і за реальною ціною. Все що необхіднопідприємству-пройти реєстрацію в кілька кліків.

Утилізація відходів, що утворюються на підприємстві, стає прозорим, швидким,простим, зручним процесом. Це дасть підприємству можливість самому взяти участь у створенніінноваційного, зручного, чинного інструменту утилізації відходів, що виникають на підприємстві. Особисто оцінити простоту участі в електронних торгах, економічну вигоду використання програмного продукту.

Українська Біржа Відходів являє собою електронний майданчик, що забезпечує основні процедури біржової технології: введення, зберігання, обробку торгової інформації, висновок біржових угод, розрахунок біржових котирувань. Основне призначення Біржі комплексна автоматизація всіх необхідних операцій на торгових майданчиках товарної біржі на базі використання сучасних інформаційних технологій, спрощення торгово-закупівельних операцій і скорочування терміну їх проведення. Участь у біржових торгах надає можливість придбати послуги за найбільш вигідною ціною на основі вільної конкуренції.

Підприємства, що пропонують послуги з утилізації, перевезень, при реєстрації на Біржі проходять повну перевірку матеріально-технічної бази і мають діючи ліцензії в сфері відходами відповідно до чинного законодавства, що гарантує підприємствам утворювачам підтвердження правоздатності контрагента, фінансово-матеріального забезпечення та його репутації, усуває ризики пред'явлення претензій по обґрунтованості податкової вигоди в відрахувань по ПДВ та інших витрат.

Переваги

  • Спрощення процедури пошуку потенційних виконавців послуг. На біржі всі вони одному місці і в один час - десятки і сотні потенційних контрагентів.
  • Скорочення термінів оформлення договірних відносин, супутніх документів і взаєморозрахунків. Використання на біржі електронних документів та електронного підпису (ЕЦП) забезпечує функціонування системи біржового електронного документообігу, помітно підвищує оперативність.
  • Формування реальних цін, здійснення моніторингу ціноутворюючих факторів. В умовах реальної конкуренції на біржових торгах встановлюються реальні ринкові ціни на послуги з утилізації та транспортування. Ціни формуються в прямій залежності від ринкової кон'юнктури ринку на основі фактичних попиту і пропозиції.
  • Біржа здійснює контроль за виконанням сторонами біржової угоди взаємних зобов'язань за договором.

Біржа забезпечує багаторівневий електронний захист Торгової системи та Системи біржового електронного документообігу, здійснюючи повну електронну розв'язку з зовнішніми мережами і усуваючи можливість будь-якого несанкціонованого зовнішнього впливу.

За всіма питаннями (від юридичних до технічних) Ви можете отримати консультації фахівців біржі (юристів, працівників відділу торгів) за телефоном: (06264)21-702, (095)727-68-59, (050)981-28-58 та/або електронною поштою birgavidhodiv@gmail.com