Документація

Товарна біржа "Українська біржа відходів" створена відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про товарну біржу" та інших нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність в сфері поводження з небезпечними відходами.

ТБ "УБВ" в своїй діяльності керується чинним законодавством України та внутрійшніми нормативними актами біржі.

Нормативні документи біржі

  1. Статут Товарної біржі "Українська біржа відходів";
  2. Правила торгів на Товарній біржі "Українська біржа відходів";
  3. Положення про участь в торгах на Товарній біржі "Українська біржа відходів";
  4. Регламент торгів на Товарній біржі "Українська біржа відходів";