• Краматорськ, Донецька область, Україна 84313

Програмний продукт ЕТС дозволяє утворювачам відходів вирішити проблеми, які раніше здавалися нерозв'язними. Можливість отримати послуги саме в момент виникнення потреби і за реальною ціною.

З його допомогою вирівнюються, стабілізуються ціни на послуги утилізації та перевезення відходів. Утилізація відходів, що утворюються на підприємстві, стає прозорим, швидким, простим, зручним процесом.

Лоти утворюються з урахуванням всіх заявок з однотипного виду відходів, що призводить до зниження ціни в слідстві обсягу. Навіть дрібне підприємство зможе утилізувати відходи, що утворилися, за ціною великого об’єму.

Використання програмного продукту дозволяє заощадити витрати підприємства на утилізацію відходів не менш 18 % відсотків, без урахування транспортних послуг.

Скорочення термінів оформлення договірних відносин, супутніх документів і взаєморозрахунків. Використання на біржі електронних документів та електронного  підпису (ЕЦП) забезпечує функціонування системи біржового електронного документообігу, помітно підвищує оперативність.

Підприємства, що пропонують послуги з утилізації, перевезень, при реєстрації на Біржі проходять повну перевірку матеріально-технічної бази і мають діючи ліцензії в сфері відходами відповідно до чинного законодавства, що гарантує підприємствам утворювачам підтвердження правоздатності контрагента, фінансово-матеріального забезпечення та його репутації, усуває ризики пред'явлення претензій по обґрунтованості податкової вигоди в відрахувань по ПДВ та інших витрат. 

Головне завдання біржі - всіляко сприяти укладенню угод між майбутніми партнерами на біржових торгах. При цьому біржа зацікавлена в тому, щоб подальше укладання біржових договорів, хід їх виконання сторонами і завершення ними виконання своїх зобов'язань за договорами проходило відповідальне і надійно.

Біржа здійснює контроль за виконанням сторонами біржової угоди взаємних зобов'язань за договором.